Ahşap Sandık

AHŞAP SANDIK ÇEŞİTLERİ

Ahşap sandıklar hem ekonomik hemde sağlam olmaları nedeniyle tercih sebebidirler.

Ahşap sandıklar kendi aralarında ikiye ayrılırlar

1 – Tam kapalı Ahşap sandıklar

Dış etkenlerle irtibatıkesmek için genellikle tamkapalı sandıklar tercihedilir.

2 – Kafes Sandıklar

Görünümleri kafes şeklindedir. Tonajı agır olan ve dış ektenlerden zarar görmeyen ürünlerde tercih edilir. örneğin mermer kasası, makina blok parcaları nakli